Regulamin

REGULAMIN KLUBU BICHONA

Klub Bichona jest prywatną inicjatywą hodowców psów rasy bichon frise będących członkami Związku Kynologicznego w Polsce.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Klub nosi nazwę „Klub Bichona” zwany w dalszej części Klubem.

§ 2

Klub zrzesza na zasadzie dobrowolności hodowców i właścicieli psów rasy bichon frise.

§ 3

Wszelkie decyzje dotyczące Klubu są podejmowane jednogłośnie przez osoby będące założycielami Klubu.

II. Członkostwo w Klubie

§ 4

Wymogiem formalnym członkostwa w Klubie jest bycie członkiem Związku Kynologicznego w Polsce oraz posiadanie zarejestrowanego w ZKwP psa rasy bichon frise.

§ 5

Każdy z członków Klubu zobowiązany jest do opłacenia rocznej składki, która przeznaczana jest utrzymanie i aktualizowanie strony internetowe Klubu, oraz inne działania mające na celu promocję rasy bichon frise.

§ 6

Osoby z inicjatywy których powstał Klub zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia w poczet członków osób kontrowersyjnych i cieszących się złą opinią.

§ 7

1. Ustanie członkostwa w Związku Kynologicznym w Polsce jest tożsame z ustaniem członkostwa w Klubie.

2. Członkostwo ustaje również w przypadku:

a) rezygnacji z członkostwa w Klubie (składka członkowska ani jej część nie podlegają w tym wypadku zwrotowi),

b) nieopłacenia składki członkowskiej za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Klubu uzna zwłokę za usprawiedliwioną,

c) wykluczenia członka przez założycieli Klubu

III. Cele działalności Klubu

§ 8

Głównym celem Klubu jest promocja rasy i dobrych hodowli psów rasy bichon frise.

§ 9

Cel działalności Klubu jest realizowany poprzez:

1 Utrzymywanie i aktualizowanie strony internetowej Klubu

2 Prowadzenie bazy hodowli, bazy suk i reproduktorów i listy hodowli, które mają aktualnie dostępne szczenięta rasy bichon frise.

3 Prowadzenie na Facebooku profilu Klubu oraz grupy Klubu, oraz służenie poradą wszystkim zainteresowanym rasą bichon frise.

4 Podejmowanie akcji promocyjnych na Facebooku.